Úvodní strana > Rychlostní silnice R43 > Historie projektu

Historie projektu výstavby rychlostní silnice R43

40. léta

Rychlostní silnice R43 se začala stavět jako součást jedné z prvních dálnic na našem území ještě v době před II. světovou válkou. Na základě mnichovské dohody byl vypracován projekt 320 km dlouhé spojnice dvou největších měst nového Německa – Vídně a Wroclawi. Stavba začala v roce 1939, práce byly zastaveny v roce 1942 v důsledku vojenských neúspěchů a ekonomických potíží nacistického Německa. Z celkové délky bylo rozestavěno jen 85 km mezi Městečkem Trnávka a obcí Hrušovany, proběhlo navezení náspů, zářezů a staveb několika mostů ovšem bez pokládky povrchu. Po válce již nebyla výstavba R43 obnovena, byl dokončen pouze čtyřkilometrový úsek Troubsko – Bystrc známý dnes pod názvem Hitlerova dálnice.

Další informace o historii projektu R43 můžete najít na stránkách www.dalnice.com.

60. léta

Obnovení výstavby dálnice byla schváleno v 60. letech jako dálnice D43 v trase podél stávající silnice I/43 v délce 72 km z Brna do Svitav.

70. léta

V 70. letech byla započata výstavba v úseku Troubsko – Bystrc, která sloužila jako součást Masarykova okruhu a dosud slouží jako výpadovka z bystrckého sídliště směrem na jih. Další dílčí provozovaný úsek slouží jako silnice II/150 v místě napojení Boskovic na I/43.

80. léta

Koncem 80. let byly plány pozměněny a namísto dálnice D43 má být vybudována  rychlostní silnice R43.

90. léta a začátek nového tisíciletí

Od konce 90. let se práce soustředily především na úsek Troubsko - Kuřim, kdy byla při hledání průchodu trasy R43 brněnskou aglomerací zpracována řada variant. Práce na R43 pokračují a nebyly dosud uzavřeny.

Od roku 2000 započalo hledání schůdné trasy i na dalších úsecích od Kuřimi směrem na sever v návaznosti na definitivní polohu R35 v Pardubickém kraji.

 
vyrobila Omega Design