Úvodní strana > Rychlostní silnice R43 > Důvody vzniku a význam

Důvody vzniku a význam projektu výstavby rychlostní silnice R43

Rychlostní silnice R43 přináší užitek na několika úrovních. Zlepší se dopravní dostupnost mnoha měst a obcí, prostupnost v rámci celé silniční sítě České republiky a sníží se dopravní zatížení v mnoha exponovaných místech.

Zvýšení prostupnosti dopravní sítě a dostupnosti Svitavska

Propojením tahů D1 a R35 se zvýší dopravní prostupnost celé České republiky. Zlepší se dopravní dostupnost obcí v regionu Svitavska, tím se region stane atraktivnější a dostupnější pro případné investory.

Snížení dopravního zatížení Brna a okolí

Sníží se dopravní zatížení území podél stávající silnice I/43 a na navazujících komunikacích vedoucích městem Brnem. Vedení trasy přes Brno-Bystrc ulehčí dopravnímu zatížení v samotném městě Brně.

Zařazení R43 do mezinárodní sítě silnic

Dle koncepce rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic ČR je nutno propojit paralelně vedené tahy dálnice D1 Praha–Brno a rychlostní silnice R 35 Hradec Králové – Olomouc důležitou dopravní příčkou, vedenou v severojižním směru od křižovatky s dálnicí D1 u Brna po připojení na rychlostní silnici R 35 u Starého Města u Moravské Třebové. Tato komunikace je vedena jako rychlostní silnice s označením R 43 a bude součástí mezinárodní silnice E461 Svitavy–Brno–Vídeň.

 R 43 v silniční síti ČR

 
vyrobila Omega Design