Úvodní strana > Rychlostní silnice R43

Výstavba rychlostní silnice R43 a její členění

R43 propojí paralelní tahy dálnice D1 Praha–Brno a rychlostní silnice R35 Hradec Králové – Olomouc.

R43 začíná mimoúrovňovou křižovatkou Troubsko, kde se odpojuje od dálnice D1, prochází napříč Moravou a regionem Svitavska a u Starého Města u Moravské Třebové se napojuje na rychlostní silnici R35. Stávající silnici první třídy I/43 protíná ve Skalici nad Svitavou.

Členění výstavby R43 na úseky

Předpokládaná délka silnice R43 je 78,4 km, délka je ovšem závislá na variantách vedení rychlostní silnice. 

Na celé trase R43 je naplánováno 13 mimoúrovňových křižovatek, odpočívka na 34. kilometru a Středisko údržby rychlostní silnice.

R43 mapa – rozdělení úseků dálnice R43

 
vyrobila Omega Design