Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4305 > Vliv na životní prostředí

Vliv na životní prostředí

Trasa rychlostní silnice R43 vychází z koridoru Staré dálnice, nad obcí Chornice jej však opouští, kříží údolí Jevíčky a Třebůvky a přechází do rovinaté ho území východně od Moravské Třebové. Trasování probíhá takřka výhradně po zemědělské půdě. Trasa prochází zůženým prostorem se sídly Unerázka, Mezihoří a Petrůvka.

Probíhající proces EIA  (stavba 4305 je posuzována současně se stavbou 4304)
 
vyrobila Omega Design