Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4305 > Technická specifikace

Technická specifikace stavby 4305

Dle koncepce rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic ČR je navrženo propojit paralelně vedené tahy dálnice D1 Praha – Brno a rychlostní silnice R35 Hradec Králové – Olomouc dopravní příčkou vedenou v severojižním směru, od křižovatky s dálnicí D1 u Brna, po připojení na rychlostní silnici R35 u Moravské Třebové. Tato komunikace je vedena jako rychlostní silnice s označením R43.

Předpokládaný termín výstavby

Zahájení v roce 2012, dokončení v roce 2015.

Základní údaje

Množství
Staničení začátku úseku (km)            57,6
Staničení konce úseku (km)            78,217
Délka úseku (km)            20, 617
Plocha vozovek R43 (m2)   454 198
Počet mimoúrovňových křižovatek              3
Celková délka křižovatkových ramp (km)                  6 390
Celková plocha  ramp (m2)     55 257
Kubatura výkopů (m3)3 878 103
Kubatura násypů (m3)1 977 022
Počet přeložek komunikací            11
Počet mostů            31
Plocha mostů (m2)     66 992

Technická zpráva (*.pdf – 1,6 MB)

 

 

 
vyrobila Omega Design