Stavba 4305
hranice Pardubického kraje (Jevíčko) - Staré Město

Směrové řešení variant

Trasa rychlostní silnice R43 je vedena severojižním směrem a přichází na území Pardubického kraje ve směru od Velkých Opatovic, ležících na území okresu Blansko v Jihomoravském kraji. Kříží silnici II/366 klenbovým mostním objektem západně od Jevíčka, který bude nutno zbourat a nahradit třípolovým mostem a pokračuje po svazích kopce Líšnice, kde míjí obce Víska u Jevíčka a Chornice západně. Překračuje silnici II/371 jižně od obce Lázy.

V souběhu s železniční tratí míjí obec východně a pokračuje směrem k údolí Třebůvky východně od Městečka Trnávky. Mostními objekty překračuje železniční trať, silnici III/3715, tok Třebůvky a silnici II/644 jižně od Mezihoří. Dále stoupá po východních svazích kopce Doubravice ve složeném levotočivém oblouku západně od zástavby obce Petrůvka. Míjí zástavbu obce Radkov, situovanou západně od trasy hluboko v údolí Třebůvky.

Vloženým pravotočivým a následným levotočivým obloukem překračuje příčná údolí pravých přítoků Třebůvky, stávající silnici III/3714, míjí zástavbu obce Gruna západně a pokračuje v pravotočivém oblouku směrem ke křížení se stávající silnicí I/35. Míjí západně zástavbu Borušova, a pravotočivým obloukem směřuje k východnímu okraji zástavby Dětřichova u Moravské Třebové a napojuje se na trasu rychlostní silnice R35 jihozápadně od Petrušova.

R43 mapa, úsek silnice Jevíčko – Staré Město

 
vyrobila Omega Design