Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4304 > Vliv na životní prostředí

Vliv na území a jednotky chráněné nebo cenné z hlediska ochrany přírody, krajiny a životního prostředí

Rychlostní silnice R43 je v tomto úseku vedena ve stopě Staré dálnice, překonává údolí Svitavy a přechází do tzv. Malé Hané. Trasování probíhá po zemědělské půdě a sukcesních biotopech v koridoru Staré dálnice.
Realizací dojde k likvidaci tohoto přírodně zajímavého a poměrně souvislého koridoru. Trasa je vedena v blízkosti obcí Chrudichromy a Sudice.

Probíhající proces EIA

Oznámení EIA (*.pdf – 2,5 MB)

Mapa (*.pdf - 2,3 MB)

 
vyrobila Omega Design