Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4304 > Technická specifikace

Technická specifikace stavby 4304

Základní údajeMnožství
Délka úseku (m)            16,350
Počet mimoúrovňových křižovatek (ks)              3
Celková délka křižovatkových ramp (m)       4 652
Počet přeložek komunikací (ks)            10
Celková délka přeložek komunikací (m)       9 940
Počet mostů            31
Kubatura výkopů (m3)1 583 965
Kubatura násypů (m3)1 565 115

Technická zpráva (*.pdf – 349 kB)

 
vyrobila Omega Design