Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4304 > Průběh přípravy

Průběh investorské přípravy staveb 4304 a 4305

Jedná se o úsek dlouhý cca 38 km, který byl do roku 2005 prověřen pouze na úrovni vyhledávacích studií z roku 2002. Jižní část trasy R43 především na území Jihomoravského kraje v délce cca 22 km je invariantní a plně využívá rozestavěné těleso tzv. "německé dálnice". Klasická trasa R43 je vedena na území pardubického kraje přes zastavěná území obcí Městečko Trnávka a Rozstání. Z těchto důvodů byla ve vyhledávací studii z roku 2002 navržena nová varianta – východně od trasy klasické. V rámci  projednávání nového územního plánu VÚC Pardubického kraje je v současnosti preferována právě tato nová východní varianta. Nespornou výhodou úseku R43 Svitávka – Staré Město je, že jeho stavební realizace je možná nezávisle na stavu přípravy předchozích úseků R43 a rovněž nezávislá na stavu přípravy R35.

Největší střediska osídlení na trase R43 v úseku Svitávka – Staré Město představují Velké Opatovice  a Jevíčko. Jejich současná dopravní dostupnost je naprosto nevyhovující. Mimoúrovňová křižovatka Velké Opatovice leží navíc zhruba uprostřed úseku Svitávka – Staré Město a s ohledem na to, že trasa R43 je v úseku Svitávka – Velké Opatovice invariantní a je zahrnuta v územních plánech  všech dotčených měst a obcí, měla by být příprava stavby i její realizace relativně bezproblémová.

Pro celý úsek Svitávka – Staré Město bylo v říjnu 2006 dokončeno "Oznámení záměru o vlivu stavby na životní prostředí", které bylo v prosinci 2006 předáno MŽP. Dne 12.2.2007 vydalo MŽP k předloženému oznámení "Závěr zjišťovacího zřízení", které bylo předloženo dotčeným správním úřadům k vyjádření.

Vzhledem k vysokému počtu chybějících rozhodujících stanovisek zadalo ŘSD ČR zpracování dokumentace EIA až v červenci 2007 s termínem dokončení duben 2008. Celý proces EIA by v optimálním případě mohl být ukončen vydáním stanoviska MŽP koncem roku 2008.

 
vyrobila Omega Design