Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4303 > Vliv na životní prostředí

Území a jednotky chráněné nebo cenné z hlediska ochrany přírody, krajiny a životního prostředí

Rychlostní silnice R43 je v tomto úseku vedena ve stopě Staré dálnice, středem rozsáhlé mírně zvlněné sníženiny. Trasování využívá především zemědělskou půdu s dobře patrným sukcesním koridorem Staré dálnice.
Realizací dojde k likvidaci tohoto přírodně zajímavého a poměrně souvislého koridoru. Ve vztahu k sídlům je tento úsek prakticky bezproblémový.

Probíhající proces EIA (stavba 4303 je posuzována současně se stavbou 4302)
 
vyrobila Omega Design