Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4303 > Technická specifikace

Technická specifikace stavby 4303

Základní údajeMnožství
Délka úseku (m)   22 951, 77
Počet mimoúrovňových křižovatek            4
Celková délka křižovatkových ramp (m)      4 652
Celková délka přeložek komunikací (m)    24 465
Počet mostů           32
Kubatura výkopů (m3)3 800 000
Kubatura násypů (m3)2 500 000
 
vyrobila Omega Design