Stavba 4303
Černá Hora - Svitávka

Od Černé Hory je trasa R 43 dále vedena severním směrem. Pravotočivým obloukem míjí Lysice, Drnovice a Voděrady východně a pokračuje směrem k průchodu mezi Skalicí nad Svitavou a Svitávkou, kde přechází stávající silnici I/43 a železniční trať Česká Třebová – Brno, situovanou v údolí Svitavy.
Úsek končí v místě navrhované MÚK Svitávka, kde budou v 1. etapě vybudovány pouze větve, umožňující napojení přeložených silnic I/19 a II/150 směrem na Boskovice. 
V dalším průběhu překračuje R 43 tok Svitavy, míjí zástavbu obce Chrudichromy, situovanou na západním úbočí Drahanské vrchoviny západně a pokračuje severně směrem k Bačovu.

R43 mapa, úsek silnice Černá Hora – Svitávka

 
vyrobila Omega Design