Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4302 > Vliv na životní prostředí

Území a jednotky chráněné nebo cenné z hlediska ochrany přírody, krajiny a životního prostředí

Rychlostní silnice R43 v základní variantě je vedena ve stopě Staré dálnice. Prochází Tišnovskou kotlinou, přechází přes vyvýšené území mezi obcemi Skalička a Černá Hora, kde překonává hluboce zaříznuté údolí Lubě.


Za Černou Horou pak tento úsek R43 pokračuje mírně zvlněným územím. Trasování využívá především plochy zemědělské půdy, v členitějším území budou zasaženy i rozsáhlejší lesní celky.

Těleso rychlostní silnice R43 těsně míjí přírodní památky Malhostovická pecka a Drásovský kopeček, prochází přírodní památkou Krkatá Bába a míjí přírodní památku Čtvrtky za Bořím, situovanou ve výkopu Staré dálnice.


Trasa R43 rychlostní silnice Kuřim – Černá Hora prochází mezi obcemi Drásov a Malhostovice a míjí obce Skalička, Všechovice a Malá Lhota.

Probíhající proces EIA

Oznámení EIA (*.pdf – 3,9 MB)

Mapa - 1. část (*.pdf - 5,3 MB)

Mapa - 2. část (*.pdf - 9,0 MB)

 
vyrobila Omega Design