Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4302 > Technická specifikace

Technická specifikace stavby 4302

Základní údajeMnožství
Délka úseku (m)    22 951, 77
Počet mimoúrovňových křižovatek             4
Celková délka křižovatkových ramp (m)       4 652
Celková délka přeložek komunikací (m)     24 465
Počet mostů            32
Kubatura výkopů (m3)3 800 000
Kubatura násypů (m3)2 500 000

Technická zpráva k vyhledávací studii (*.pdf, 152 kB)

 
vyrobila Omega Design