Stavba 4302
Kuřim - Černá Hora

Trasa R 43 je do zájmového území přivedena z jihovýchodu od Moravských Knínic a pokračuje pravotočivým obloukem po rozestavěném tělese německé dálnice směrem k průchodu mezi obcemi Drásov a Malhostovice.
Po překročení údolí potoka Lubě se dále stáčí severovýchodním směrem a pokračuje po zvlněných polních pozemcích směrem k Všechovicím. Míjí Skaličku západně, prochází mezi lesními masivy na k. ú. Hluboké Dvory a směřuje k překročení nejvýznamnějších překážek v trase – hlubokých údolí pravostranného přítoku a potoka Lubě v prostoru přírodní památky Krkatá bába, které budou překonány dvěma mostními objekty, z nichž každý dosahuje délky okolo 300 m.
Dále prochází zvlněným územím západně od Malé Lhoty a východně od Žernovníku, překračuje další hluboké údolí potoka a západně od Černé Hory se vyhýbá chráněnému území Čtvrtky za Bořím, které se nachází na původním rozestavěném tělese německé dálnice. Následným levotočivým obloukem se stáčí k severu a prochází po polních pozemcích cca 1 km západně od stávající silnice I/43.

Návrh vedení trasy v úseku Kuřim–Svitávka

R43 mapa, úsek silnice Kuřim – Černá Hora

 
vyrobila Omega Design