Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4301 > Vliv na životní prostředí

Území a jednotky chráněné nebo cenné z hlediska ochrany přírody, krajiny a životního prostředí

Rychlostní silnice R43 v základní variantě je vedena západně od města Brna ve stopě Staré dálnice, jejíž část již byla realizována a je využívána k běžnému provozu.
Trasování využívá především ploch zemědělské půdy, zasahuje však také výběžek Podkomorských lesů. Přírodní rezervace Obůrky-Třeštěnec, která se nachází ve výkopu Staré dálnice  zůstane zachována. Trasa rychlostní silnice je vedena v blízkosti obcí Troubsko, Ostopovice, městské části Bosonohy a tunelem prochází městskou částí Bystrc.

Probíhající proces EIA

 
vyrobila Omega Design