Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4301 > Průběh přípravy

Průběh investorské přípravy stavby 4301

V červenci 2004 byla na Ministerstvi životního prostředí odevzdána dokumentace EIA  a zahájen proces zpracování posudku.  MŽP tento proces přerušilo 25. 1. 2005, protože v té době zahájil Krajský úřad JmK proveřování varianty trasy R43 tzv. Boskovickou brázdou.

Protože tato vyhledávací studie nevyloučila technickou neproveditelnost stavby, požádalo MŽP o dopracování dokumentace EIA pro tuto variantu R43. V reakci na tento požadavek zaslalo ŘSD ČR Správa Brno dne 11. 11. 2005 Ministerstvu životního prostředí dopis, ve kterém vysvětluje dopravní neodůvodněnost R43 v Boskovické brázdě (výrazně nižší dopravní zátěž než v klasické trase přes Bystrc) a odmítá zadat dopracování dokumentace EIA o tuto dopravně nesmyslnou variantu.

MŽP trvá na doplnění dokumentace nebo o doložení neopodstatněnosti varianty R43 Boskovickou brázdou.

Na základě uvedeného požadavku MŽP proto ŘSD ČR zadalo srovnávací dopravně-inženýrské posouzení dopravního zatížení R43 pro variantu Boskoviská brázda a pro variantu přes Bystrc firmě ADIAS s.r.o. Brno. Přestože v tomto posouzení se jasně prokázala dopravní neopodstatněnost vedení R43 Boskovickou brázdou, MŽP nadále trvá na dopracování dokumentace EIA i pro tuto variantu. ŘSD ČR Správa Brno proto objednala požadované dopracování s termínem dokončení v listopadu 2006. V procesu EIA pak byly hodnoceny tyto varianty: varianta přes Bystrc, varianta F1 (medlánecká) a varianta Boskovickou brázdou.

Dopracovaná dokumentace  EIA byla zpracovatelem dokončena v únoru 2007 a na MŽP předána 7. 3. 2007 s žádostí o obnovení procesu EIA. V květnu 2007 byla dokumentace EIA rozeslána na dotčené orgány a organizace a v současné době se zpracovává posudek. Vzhledem k tomu, že byl již dvakrát změněn termín na zpracování posudku, je v objednávce stanoven konečný termín 30. 6. 2008 s tím, že do konce roku 2007 bude předán koncept posudku s návrhem stanoviska MŽP. Začátkem roku 2008 se předpokládá veřejné projednání záměru stavby R43 v úseku Troubsko – Kuřim s tím, že zpracovatel posudku se musí následně s přednesenými připomínkami vypořádat a nejpozději do 30. 6. 2008 předložit návrh konečného stanoviska MŽP. Vzhledem ke složitosti posuzovaného úseku R43 nelze předpokládat, že by stanovisko MŽP bylo vydáno ještě v II. čtvrtletí roku 2008. Jako reálné se dnes jeví III. čtvrtletí roku 2008.

 
vyrobila Omega Design