Úvodní strana > Členění R43 na stavby

Členění tahu rychlostní silnice R43 na stavby

V projektu výstaby rychlostní silnice R43 je plánováno členění na pět staveb, které jsou označeny 4301-4305:

Stavba 4301 Troubsko–Kuřim

Délka úseku: 18,2 km mezi km 0,0–18,2.

Stavba 4302 Kuřim – Černá Hora

Délka úseku: 13,7 km mezi km 18,2–31,9.

Stavba 4303 Černá Hora – Svitávka

Délka úseku: 9,350 km mezi km 31,9–41,25.

Stavba 4304 Svitávka – Velké Opatovice, hranice Jihomoravského kraje

Délka úseku: 16,350 km mezi km 41,25–57,6.

Stavba 4305 hranice Pardubického kraje (Jevíčko) – Staré Město

Délka úseku: 20,8 km mezi km 57,6–78,4.

 
vyrobila Omega Design